Kevät Talkoot kaunislahdessa lauantaina 18.5.2022 klo 14 alkaen

5.5.2023

Pidetään kevät talkoot Kaunislahdessa 18.5.2023 klo 14 alkaen. Lisätietoja liiteenä olevasta tiedostosta.