Osaston toiminnasta

Posti- ja logistiikka-alan Unionin jäsenosastoilla on säännöt, jotka säätelevät osastojen toimintaa.

Tässä muutama asia, jotka jokaisen osaston jäsenen olisi hyvä tietää osastonsa tominnasta.

 

Vuosikokous

Osaston on järjestettävä joka vuosi tammi-maaliskuussa kaikille jäsenille avoin vuosikokous. Kokouskutsussa on ilmettävä tärkeät kokouksessa käsiteltävät aiheet.

Osaston jäsenet voivat kutsua ylimääräisen kokouksen koolle, jos 1/10 äänivaltaisista jäsenistä esittää kirjallisen vaatimuksen.

 

Toimikunta

Osaston lainmukaisena hallituksena toimii vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu toimikunta.

Toimikunta kokoontuu useamman kerran vuodessa, tarpeen mukaan. Toimikunta voi esittää asioita päätettäväksi, ja se on päätösvaltainen, jos enemmistö jäsenistä on saapuvilla.

 

Päätöksenteko

Osaston ja toimikunnan kokouksissa päätökset tehdään enemmistön kannan mukaan. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Eläkeläisjäsenillä on osaston kokouksissa läsnäolo-, mutta ei äänioikeutta.

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

 

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenet, joilla ei ole palkkatuloa, ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Tämä koskee erityisesti opiskelijoita, asevelvollisia yms.

 

Osaston palkkiot

Osasto maksaa erisuuruisia palkkioita eri tehtävien hoitamisesta. Tule siis rohkeasti mukaan toimintaan!

 

 

Tästä linkistä voit tutustua osaston sääntöihin tarkemmin.